Český Krumlov

Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.
Městská památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek (viz dále), popřípadě archeologických nálezů.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města.

Muzeum útrpného práva

V nově zrekonstruovaných sklepních prostorách pod radnicí na Nám. Svornosti 1 v Českém Krumlově se nachází ojedinělá expozice útrpného práva a mučících nástrojů.

Muzeum voskových figurín

Pod náměstím v centru města v Kájovské ulici č. p. 68, v renesančním, nově zrekonstruovaném domě, bylo v květnu 2001 otevřeno nové muzeum voskových figurin.
Návštěvník zde může na více než 600 m2 vstoupit do historie – ve sklepních prostorech obdivovat um středověkých řemesel, nasát atmosféru alchymistické dílny a staré krčmy, navštívit dvory a nejbližší osoby českých králů a císařů jako je Karel IV., Rudolf II. a Franz Josef.

Expozice – tuhové doly

V samostatné blízkosti Českého Krumlova, u zámecké zahrady, existovaly od 70. let 19. století tuhové doly těžařstva, které založil Jan Jessl z Korosek u Českých Budějovic. V místě je dnes názorná expozice k prohlídce.