Vltava

Tok řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou je vodácky nejfrekventovanějším úsekem v České republice (a zřejmě i v Evropě).

Splavný úsek dolní Vltavy začíná v kempu ve Vyšším Brodě na 319. km a za cílové místo se obvykle volí Boršov nad Vltavou na 248,5 km. Celková délka tak je 70,5 km. Stupeň obtížnosti nepřesahuje WW 1.

Za vysokou popularitu vděčí tato část dolního úseku Vltavy kromě rychlého proudu s četnými peřejkami a romantické krajiny s řadou kulturních památek také udržování stálého minimálního průtoku z přehradní nádrže Lipno II. Tento minimální průtok činí 6 m3/s a je dostatečný pro splouvání řeky v celém zmíněném úseku (jen u těžších kánoí může být problematický krátký úsek pod jezem u Herbertova). Při plánování výletu tak nejsou vodáci odkázáni na dostatečné srážky, jako je tomu v případě řady dalších českých řek. Průměrně zde projede v sezóně 1 000 až 1 500 lodí denně, ale za obzvlášť pěkného počasí o víkendech, zejména kolem svátků 5. a 6. července, může denní frekvence překročit i 2 500 lodí.

Vodákům na tomto úseku Vltavy slouží celá řada kempů a tábořišť Mimořádnou oblibu a proslulost si získaly některé vodácké hospody či občerstvení. Své služby nabízí také řada půjčoven lodí a raftů. České dráhy speciálním vlakem vozí lodě z Českých Budějovic (vždy v pátek od konce června do konce srpna).

Při plavbě z Vyšší Brodu do Boršova nad Vltavou musí vodáci překonat 11 jezů:

 • Jez Bílý mlýn
 • Jez Horní mlýn
 • Jez Dolní mlýn
 • Jez Pečkovský mlýn
 • Jez Konopa
 • Jez Na rechlích
 • Jez U Liry
 • Jez Mrázkův mlýn
 • Jez u Jelení lávky
 • Jez Zlatá Koruna
 • Jez Zátkův mlýn